Φίλτρα

Ανακοινώσεις

306
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σε εκτέλεση του υπ΄αριθμ. 9079/29-6-2020 εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής, αναρτούμε Οριστικό πίνακα με τα συνολικά μόρια των υποψηφίων οριστικής τοποθέτησης μονίμων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας (νεοδιορισθέντων, μεταταχθέντων, αιτούντων μετάθεσης εντός της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας-βελτίωση) και Πίνακα οργανικών κενών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σχολικών μονάδων Ε.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας
και καλούμε
τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίσθηκαν με την υπ΄αριθμ. 23418/Ε4/17-02-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 241Γ΄/93-2020), μετατάχθηκαν με την υπ΄αριθμ. 204436/Ε4/24-12-2019 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2464Γ΄/31-12-2019), έχουν αιτηθεί μετάθεσης εντός της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας-βελτίωση, να υποβάλουν Δήλωση οριστικής τοποθέτησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα) στα οργανικά κενά Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σχολικών μονάδων Ε.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας (επισυνάπτεται πίνακας).
Η Δήλωση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, μέσω ηλεκτρονικού ταχ/μείου, στη διεύθυνση: protokollo@cdseda.att.sch.gr, από την Τρίτη 30-6-2020 έως και την Παρασκευή 03-7-2020.
Τονίζουμε, ότι τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. τα οποία έχουν διορισθεί με το προσόν της ΕΝΓ ή της γνώσης BRAILLE, τοποθετούνται αποκλειστικά σε σχολεία της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΦΕΚ διορισμού τους (ΦΕΚ 241/Γ/9-3-2020)

Προηγούμενο ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Επόμενο ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Print

Theme picker

Είμαστε Αρκαδίας 22 στο Περιστέρι Τ.Κ. 12132, πολύ κοντά στο Μετρό και στην λεωφόρο Κηφισού κόμβος (Περιστέρι Νότια).

Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη με το μετρό (κόκκινη γραμμή),  Σταθμός Άγιος Αντώνιος έξοδος "Πλατεία Αγίου Αντωνίου" από την οποία απέχουμε 500 μέτρα.