Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
3856

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Όπως καταρτίσθηκε με την υπ΄αριθμ. 22/21-7-2017 πράξη του Συμβουλίου, σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ.Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-7-2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφορικά με τις ισοβαθμίες στη βαθμολογία των υποψηφίων.

RSS