Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Κπγ Μαϊου 2017 σε Αγγλικά Γαλλικά Ιταλικά Γερμανικά Ισπανικά
115

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από :
 το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Οι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ
4889

Οι τοποθετηθέντες Διευθυντές υποχρεούται να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση την 1η Αυγούστου 2017 από 08:00 προκειμένου στη συνέχεια να αναλάβουν υπηρεσία και τα ως άνω καθηκοντά τους στην σχολική μονάδα τοποθέτησης τους.

Φωτοτυπία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας και των καθηκόντων τους στη σχολική μονάδα θα πρέπει να σταλεί αυθημερόν στο FAX της Διεύθυνσης 2105907849

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Διευθυντές που τοποθετήθηκαν στο ίδιο σχολείο στο οποίο ήταν Διευθυντές έως 31/7/2017

Κατεβάστε τον πίνακα από εδώ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
696

Ανακοινώνουμε πίνακα αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε Γ’ Αθήνας στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου για το διδακτικό έτος 2017-18  (ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 27/27-07-2017).
     Ενστάσεις υποβάλλονται  μέχρι την Τετάρτη 2-8-2017  στο e-mail της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας webmaster@cdseda.att.sch.gr και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Διεύθυνσης.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (25/7/2017)
8131

{24/7/2017)  ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ενόψει της αυριανής (25/7/2017) ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης από τους υποψήφιους Διευθυντές υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 11 του Νόμου 3848/2010  όπως ισχύει , σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 91322/Ε3/31-05-2017 και 96038/Ε3/08-06-2017  διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

{21/7/2017) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Όπως καταρτίσθηκε με την υπ΄αριθμ. 22/21-7-2017 πράξη του Συμβουλίου, σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ.Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-7-2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφορικά με τις ισοβαθμίες στη βαθμολογία των υποψηφίων.

RSS
12