ΠΥΣΔΕ

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ: Δευτέρα- Παρασκευή 14:00 -15:00

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 401 (β΄όροφος) ΑΙΓΑΛΕΩ,12 243

Τηλέφωνο Γραμματέα:    210 5907850
Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 5907880

E-mail:  pysdesec@cdseda.att.sch.gr

 

Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
3857

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Όπως καταρτίσθηκε με την υπ΄αριθμ. 22/21-7-2017 πράξη του Συμβουλίου, σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ.Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-7-2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφορικά με τις ισοβαθμίες στη βαθμολογία των υποψηφίων.