Εκπαιδευτικά Δρώμενα


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ σε επίπεδο Διεύθυνσης Δ.Ε Γ' Αθήνας

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται δράσεις, εκδηλώσεις, προγράμματα κ.α τα οποία υλοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Γ΄Αθήνας (σε επίπεδο διεύθυνσης, αποκεντρωμένης υπηρεσίας μας, σχολικής μονάδας κ.α) είτε με πρωτοβουλία της Δ/νσης, με την αιγίδα της Δ/νσης είτε με την έγκριση της Δ/νσης. Οι σχετικές δράσεις έχουν σαν στόχους: να ενισχύσουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της σχολικής κοινότητας, να δικτυώσουν υπηρεσίες και σχολικές μονάδες σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό, να αναδείξουν τις καινοτομίες διαχέοντας τα αποτελέσματά τους με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω υποκατηγορίες:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Σε αυτές μπορούν ενδεικτικά να συμπεριληφθούν επιμορφωτικές ημερίδες, ενδοσχολικές επιμορφώσεις, εστιασμένες εσπερίδες κ.α 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Σε αυτές μπορούν ενδεικτικά να συμπεριληφθούν οργανωμένες συναντήσεις με φυσικά πρόσωπα ή/και φορείς εντός και εκτός εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση σε συγκεκριμένα θέματα, την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, στελεχών ή/και μαθητών

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: Σε αυτά μπορούν ενδεικτικά να συμπεριληφθούν εγκεκριμένες οργανωμένες πρωτοβουλίες μαθητών/τριών ή/και μαθητικών συμβουλίων με περιεχόμενο παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό, αθλητικό όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, αθλητικές διοργανώσεις κ.α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Εδώ συμπεριλαμβάνονται δράσεις και υποδράσεις με αναφορά εγκεκριμένα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Σε αυτά μπορούν ενδεικτικά να συμπεριληφθούν δράσεις που σχετίζονται με τις εγκεκριμένες σχολικές- εξωδιδακτικές δραστηριότητες π.χ μαθητικά έντυπα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή σταδιοδρομίας, αγωγή υγείας, πολιτιστικά κ.α

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Εδώ εντάσσονται δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα διατροφής, σεξουαλικής αγωγής, κυκλοφοριακής αγωγής, εθισμού στο διαδύκτιο, πρόληψης βίας- ρατσισμού, χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, προσβολής από μολυσματικά νοσήματα κ.α

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ: Εδώ ενδεικτικά εντάσσονται δράσεις που σχετίζονται με εγκεκριμένες και οργανωμένες συνεργασίες με φορείς εντός ή/και εκτός εκπαίδευσης και φορούν εδραιωμένους σχεδιασμούς και υλοποίηση σχετικών δράσεων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Σε αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν δελτία τύπου ή/και δημοσιεύματα σε τοπικό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό τύπο έντυπο και ηλεκτρονικό που σχετίζονται με κάποια/εις από τις προαναφερόμενες δράσεις υπηρεσιών και σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Γ΄Αθήνας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Εδώ ενδεικτικά εντάσσονται συμμετοχές σχολικών μονάδων ή/και μαθητών μας σε μαθητικούς διαγωνισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και οι όποιες διακρίσείς τους σε αυτούς.