Εκπαιδευτικά Δρώμενα


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ σε επίπεδο Διεύθυνσης Δ.Ε Γ' Αθήνας

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται δράσεις, εκδηλώσεις, προγράμματα κ.α τα οποία υλοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Γ΄Αθήνας (σε επίπεδο διεύθυνσης, αποκεντρωμένης υπηρεσίας μας, σχολικής μονάδας κ.α) είτε με πρωτοβουλία της Δ/νσης, με την αιγίδα της Δ/νσης είτε με την έγκριση της Δ/νσης. Οι σχετικές δράσεις έχουν σαν στόχους: να ενισχύσουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της σχολικής κοινότητας, να δικτυώσουν υπηρεσίες και σχολικές μονάδες σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό, να αναδείξουν τις καινοτομίες διαχέοντας τα αποτελέσματά τους με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω υποκατηγορίες:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Σε αυτές μπορούν ενδεικτικά να συμπεριληφθούν επιμορφωτικές ημερίδες, ενδοσχολικές επιμορφώσεις, εστιασμένες εσπερίδες κ.α 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Σε αυτές μπορούν ενδεικτικά να συμπεριληφθούν οργανωμένες συναντήσεις με φυσικά πρόσωπα ή/και φορείς εντός και εκτός εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση σε συγκεκριμένα θέματα, την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, στελεχών ή/και μαθητών

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: Σε αυτά μπορούν ενδεικτικά να συμπεριληφθούν εγκεκριμένες οργανωμένες πρωτοβουλίες μαθητών/τριών ή/και μαθητικών συμβουλίων με περιεχόμενο παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό, αθλητικό όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, αθλητικές διοργανώσεις κ.α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Εδώ συμπεριλαμβάνονται δράσεις και υποδράσεις με αναφορά εγκεκριμένα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Σε αυτά μπορούν ενδεικτικά να συμπεριληφθούν δράσεις που σχετίζονται με τις εγκεκριμένες σχολικές- εξωδιδακτικές δραστηριότητες π.χ μαθητικά έντυπα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή σταδιοδρομίας, αγωγή υγείας, πολιτιστικά κ.α

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Εδώ εντάσσονται δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα διατροφής, σεξουαλικής αγωγής, κυκλοφοριακής αγωγής, εθισμού στο διαδύκτιο, πρόληψης βίας- ρατσισμού, χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, προσβολής από μολυσματικά νοσήματα κ.α

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ: Εδώ ενδεικτικά εντάσσονται δράσεις που σχετίζονται με εγκεκριμένες και οργανωμένες συνεργασίες με φορείς εντός ή/και εκτός εκπαίδευσης και φορούν εδραιωμένους σχεδιασμούς και υλοποίηση σχετικών δράσεων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Σε αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν δελτία τύπου ή/και δημοσιεύματα σε τοπικό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό τύπο έντυπο και ηλεκτρονικό που σχετίζονται με κάποια/εις από τις προαναφερόμενες δράσεις υπηρεσιών και σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Γ΄Αθήνας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Εδώ ενδεικτικά εντάσσονται συμμετοχές σχολικών μονάδων ή/και μαθητών μας σε μαθητικούς διαγωνισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και οι όποιες διακρίσείς τους σε αυτούς.

 

Είμαστε Αρκαδίας 22 στο Περιστέρι Τ.Κ. 12132, πολύ κοντά στο Μετρό και στην λεωφόρο Κηφισού κόμβος (Περιστέρι Νότια).

Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη με το μετρό (κόκκινη γραμμή),  Σταθμός Άγιος Αντώνιος έξοδος "Πλατεία Αγίου Αντωνίου" από την οποία απέχουμε 500 μέτρα.