@Γ' Αθήνας Υπηρεσίες για Υπαλλήλους

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία πατήστε εδώ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ Αθήνας από 01-11-2015, προχωρεί στην διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους υπαλλήλους της προσθέτοντας τη λειτουργία «Σύνδεση Υπαλλήλων».

                Τηρώντας τους κανόνες  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο υπάλληλος έχει πρόσβαση χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ., τον Α.Μ.Κ.Α. και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας. O λογαριασμός εμφανίζεται ολόκληρος στο βιβλιάριο τραπέζης, και τα τελευταία ψηφία του στις αποδείξεις των ΑΤΜ (ανάληψης, κίνησης, ερώτησης υπολοίπου).

Η καρτέλα του υπαλλήλου εμφανίζει:

  • Προσωπικά Στοιχεία

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε λάθη  επικοινωνήστε με e-mail: mhx@cdseda.att.sch.gr

  • Άδειες

Εμφανίζονται αναλυτικά & συγκεντρωτικά οι άδειες του υπαλλήλου

  • Απεργίες

Εμφανίζονται αναλυτικά οι απεργίες του υπαλλήλου

  • Πληρωμές

Εμφανίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του υπαλλήλου. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης έγκυρων μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών καθώς και ετήσιων εκκαθαριστικών.

  • Μητρώο

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του υπαλλήλου.

              Εδώ ο υπάλληλος έχει την δυνατότητα εκτύπωσης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) κάνοντας κλικ στο πορτοκαλί κουμπί (Π.Υ.Μ.).

Σε περίπτωση που αναγράφεται με κόκκινο ότι: «Δεν έχει γίνει έλεγχος των στοιχείων» κάνετε μια αίτηση στο πρωτόκολλο αιτούμενοι την χορήγηση Π.Υ.Μ.

Άπαξ και γίνει ο έλεγχος μπορείτε να εκτυπώνετε ανά πάσα στιγμή έγκυρο Π.Υ.Μ.

               Οι φάκελοι των υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά και μισθοδοτούνται συμπληρώνονται σταδιακά από την Υπηρεσία.

Η εφαρμογή αποτελεί εσωτερική παραγωγή της υπηρεσίας Μηχανοργάνωσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία πατήστε εδώ.

@Γ' Αθήνας Σύνδεση Σχολικών Μονάδων & Υπηρεσιών Διεύθυνσης

Για να συνδεθείτε κάντε κλικ εδώ

Ψηφιακή Υπογραφή

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πως μπορώ να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;

http://aped.gov.gr/procedures/obtain_digital_signatures

 

Η διαδικασία έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (υπογραφής - αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης) περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1

Προμήθεια Ασφαλούς Διατάξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) - Κάρτα ή USB Token

Βήμα 2

Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ

Βήμα 3

Μετάβαση σε ΚΕΠ για φυσική ταυτοποίηση και υποβολή έντυπης αίτησης

Βήμα 4

Προετοιμασία του υπολογιστή 

Βήμα 5

Εγκατάσταση των κατάλληλων drivers 

Βήμα 6

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού 

Τα βήματα 2 και 4-6 πραγματοποιούνται από τον χρήστη στον υπολογιστή του.