Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. 2023-24
141

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 115268/Ε4/13-10-2023 (ΑΔΑ: 9H9Ξ46NKΠΔ-Δ9Δ) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανακοινώνουμε πίνακα αιτούντων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2023-2024.

Ενστάσεις κατά του πίνακα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας μέχρι και την Παρασκευή 08-12-2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: protokollo@cdseda.att.sch.gr

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2024
69
Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1345678910Τελευταίο