Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
183
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σχετικά έγγραφα

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 11ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επόμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔ ΓΕΛ ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Print