Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ- Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας – Προθεσμία ενστάσεων
365
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ- Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας – Προθεσμία ενστάσεων

Αναρτάται πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε., όπως καταρτίσθηκε με την υπ΄αριθμ. 51/10-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας (ΣΗΜ: δεν προέκυψε κατάρτιση πίνακα μη δεκτών υποψηφιοτήτων) και σύμφωνα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 100287/Ε3/12-9-2023 (5426Β΄) Υ.Α.

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω πίνακα υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15-11-2023, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protokollo@cdseda.att.sch.gr, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως τις 15:00.

Σχετικά έγγραφα

Προηγούμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 2ου ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Επόμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔ ΓΕΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε. - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Print