Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ)
279
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ)

Αναρτάται αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε, όπως καταρτίσθηκε με την υπ΄αριθμ. 52/17-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και σύμφωνα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 100287/Ε3/12-9-2023 (5426Β΄) Υ.Α.

Οι δεκτοί υποψήφιοι υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, μέχρι την Τρίτη 21/11/2023.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων εκφράζουν τη γνώμη τους, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθ. 3 της ως άνω Υ.Α., και την διαβιβάζουν μέχρι την Παρασκευή 24/11/2023 στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysdesec@cdseda.att.sch.gr ή αυτοπροσώπως στο Γραμματέα του Συμβουλίου- Γραφείο 106 στο κτήριο της Διεύθυνσης).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Προηγούμενο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23
Επόμενο ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ - ΒΕΛΓΙΟ
Print