Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2024
988
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2024

Κοινοποιούμε πίνακα αιτούντων οριστικής τοποθέτησης - βελτίωσης 2024 (σχετ. η υπ΄αριθμ. 5/16 -02-2024 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας).

Ενστάσεις κατά του ως άνω πίνακα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας (protokollo@cdseda.att.sch.gr) μέχρι και την Τρίτη 27-02-2024.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών με τη φροντίδα των Δ/των/ντριών των σχολικών μονάδων.

Προηγούμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ_ΧΙΟΣ_ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΙΛΙΟΥ
Επόμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ_ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ_ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
Print