Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2024 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1201
ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2024 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατόπιν της υπ' αριθμ 6/1-3-2024 πράξης του ΠΥΣΔΕ Γ' Αθήνας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99KE46NKΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανακοινώνουμε τους πίνακες αιτούντων οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης σχολικού έτους 2023-2024, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Προηγούμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΒΟΛΟΣ_ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Επόμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ_ΙΩΑΝΝΙΝΑ_ 1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Print