Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2024 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
909
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2024 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι παρήλθε η προβλεπόμενη προθεσμία ανάκλησης αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία (έως 12-3-2024).

Κατά συνέπεια, η υπαλληλική σχέση των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης κατά το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου 2024 (έως 12-02-2024) και δεν την ανακάλεσαν, θα λυθεί αυτοδίκαια στις 31-8-2024, καθώς η αίτησή τους έγινε δεκτή από την Υπηρεσία.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας από 27-3-2024 (Γραφείο 104 και ώρες 9.00-13.00), κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 214 40 40 215 (Β. Δουράκου- Κ.Πρασίνου) & 214 40 40 224 (Α. Κασομούλη) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την κατάρτιση συνταξιοδοτικού φακέλου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.

Η Αίτηση Συνταξιοδότησης (επισυνάπτεται σε αρχείο με οδηγίες),  θα υποβάλλεται  από τους παραιτηθέντες εκπαιδευτικούς μετά τη λύση της Υπαλληλικής τους σχέσης (από 01-9-2024).

Πρόσθετες διευκρινήσεις για την Αίτηση Συνταξιοδότησης θα δίνονται, σε περίπτωση που ζητηθούν, κατά την ως άνω προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Σχετικά έγγραφα

Προηγούμενο Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2024-2025
Επόμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ_ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ_ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ”ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ”
Print