Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2024 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 9/1-4-2024 ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
1109
ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2024 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 9/1-4-2024 ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ

Κατόπιν της υπ' αριθμ 9/1-4-2024 πράξης του ΠΥΣΔΕ Γ' Αθήνας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99KE46NKΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανακοινώνουμε τους πίνακες αιτούντων οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης σχολικού έτους 2023-2024.

Προηγούμενο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΕΛ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024
Επόμενο 2η ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Print