Φίλτρα

Ανακοινώσεις

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024
Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024

Σχετικά έγγραφα

Προηγούμενο ΑΦΙΣΑ _Πράξη:Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026»,κωδικός ΟΠΣ: 6001589 του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027
Επόμενο ΚΠΓ - 1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Print