Φίλτρα

Ανακοινώσεις

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών εξετάσεων 2023
309
Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών εξετάσεων 2023

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών εξετάσεων 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 Οι αιτήσεις των υποψηφίων που πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων υποβάλλονται αποκλειστικά από τους  ίδιους τους υποψηφίους ή από  νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Υποβάλετε στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ  ( Ισόγειο - Αρκαδίας 22, Περιστέρι) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το  επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης μαζί με  το αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου και  φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Προηγούμενο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2023
Επόμενο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2023/7-8-23
Print