Φίλτρα

Ανακοινώσεις

Πίνακες δεκτών & μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/Υπευθύνων Τομέων  σχολικών μονάδων Δ.Ε και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας – Προθεσμία ενστάσεων
991
Πίνακες δεκτών & μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/Υπευθύνων Τομέων σχολικών μονάδων Δ.Ε και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας – Προθεσμία ενστάσεων

Πίνακες δεκτών & μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/Υπευθύνων Τομέων  σχολικών μονάδων Δ.Ε και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας – Προθεσμία ενστάσεων

Αναρτώνται πίνακες δεκτών & μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/Υπευθύνων Τομέων  σχολικών μονάδων Δ.Ε και Ε.Κ., όπως καταρτίσθηκαν με την υπ΄αριθμ. 48/09-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και σύμφωνα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 100287/Ε3/12-9-2023 (5426Β΄) Υ.Α.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 12-10-2023, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protokollo@cdseda.att.sch.gr, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως τις 15:00.

Σχετικά έγγραφα

Προηγούμενο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ
Επόμενο Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή τουριστικού γραφείου - 6 ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ 5ΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ
Print