Φίλτρα

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
958
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.

Αναρτώνται αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/Υπευθύνων Τομέων σχολικών μονάδων Δ.Ε και Ε.Κ., όπως καταρτίσθηκαν με την υπ΄αριθμ. 49/13-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και σύμφωνα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 100287/Ε3/12-9-2023 (5426Β΄) Υ.Α.

Οι δεκτοί υποψήφιοι υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, μέχρι την Τρίτη 17/10/2023.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. εκφράζουν τη γνώμη τους, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθ. 3 της ως άνω Υ.Α., και την διαβιβάζουν μέχρι την Παρασκευή 20/10/2023 στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysdesec@cdseda.att.sch.gr ή αυτοπροσώπως στο Γραμματέα του Συμβουλίου- Γραφείο 106 στο κτήριο της Διεύθυνσης).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Σχετικά έγγραφα

Προηγούμενο Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή τουριστικού γραφείου - Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου ΛΕΥΚΑΔΑ
Επόμενο Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή τουριστικού γραφείου - 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ -ΡΟΔΟΣ
Print