Παρουσιάζονται τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της  ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας καθώς και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα των Σχολικών Μονάδων που υπάγονται στη Διεύθυνση Γ΄ Αθήνας

Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία από παλαιότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.