ΑΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ

368

ΑΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ

(ΝΟΜΟΣ 4479/2017 ΆΡΘΡΟ 17 )- 

120 ΥΠΗΡ ΗΜΈΡΕΣ / ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΌ,

 145 ΗΜΈΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

160 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΓΙΑ ΙΣΤΙΟΠΟΛΟΊΑ 240 ΗΜΕΡΕΣ 

ΓΙΑ ΖΑΤΡΙΚΙΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ

Προϋποθέσεις

• ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ,ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤ.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ,ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΚΡΙΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ,ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ,ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΚΩΝ,ΚΩΦΩΝ,ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, Ή ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ,ΚΩΦΩΝ,ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Ή ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ Ή ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΙΚΡΙΣΗΣ

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ -ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Δικαιολογητικά :

v Βεβαίωση Ε.Ο.Ε.

v Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας ,επικυρωμένη από τη Γ.Γ.Α .

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ

3130

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ

(54,55&56 ΤΟΥ Υ.Κ. και  4210/2013) αναγγελία έως 7ημερες  στην Υπηρεσία

• ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ (ακόμα κι αν δεν έχει συμπληρώσει 6μήνες  χρόνο υπηρεσίας) 

8ΗΜΕΡΕΣ (6ΜΕ ΙΑΤΡ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ +2 ΜΕ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ)/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

• Α) ΔΝΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΝΟΣΗΛΕΙΑ  7ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΕΩΣ 30ΗΜΕΡΕΣ  ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ.  

Παράδειγμα: Αν εκπκός εισάγεται σε ΔΗΜΟΣΙΟ  νοσοκομείο  στις 5 Μαρτίου και εξέρχεται στις 12 Μαρτίου και  ο ιατρός συνταγογραφεί 30ημέρες  τότε ο Δντής σχολείου εγκρίνει άδεια από Δντη Νοσοκομείου 37ημέρες.

• Β) ΔΝΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ  ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ .>>>>ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΕΩΣ 30ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΔΝΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

Παράδειγμα 

Εκπκός χειρουργείται και νοσηλεύεται από τις 5 Μαρτίου και εξέρχεται στις 6 Μαρτίου ,ο ιατρός συνταγογραφεί 30ημέρες  ,τότε ο Δντής σχολείου εγκρίνει άδεια από Δντή Νοσοκομείου 31ημερών.

• ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ ΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρρωτική άδεια τόσους μήνες όσα τα έτη υπηρεσίας του ,από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που έχει λάβει μέσα

ü στην προηγούμενη πενταετία.

ü Αναρρωτική χωρίς διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12μήνες

ü Χρόνος υπηρεσίας 6μηνών  θεωρείται πλήρες έτος

ü Δεν διακόπτεται κατά βούληση του εκπκού (ΝΣΚ815/1989)

ü Ανά μήνα η χορήγηση

ü Περιλαμβάνει και νοσηλεία (χωρίς χειρουργείο) ανω των 7ημερών σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

• Δυσίατο νόσημα : από Ειδική Υγειον Επιτροπή ,η διάρκεια της άδειας διπλάσια  από τη διάρκεια των αδειών του προηγούμενου εδαφίου (αφαιρώντας τις αναρρωτικές που έχει λάβει μέσα στην πεντετία) – Ανά εξάμηνο η χορήγηση 

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΔΥΣΙΑΤΩΝ ΙΔΙΩΝ

173

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΔΥΣΙΑΤΩΝ ΙΔΙΩΝ

(Nόμος 4485/2017 Άρθρο 70  παράγραφος 5, υπ αριθ.147806/Ε2/7-9-2017)) 
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δικαιολογητικά : Αίτηση αναπληρωτή ,Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ  που αναφέρει το δυσίατο νόσημα 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΩΡΕΣ –ΕΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ

204

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΩΡΕΣ –ΕΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ

• 5ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ >2 ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΜΙΑ

• 5ΗΜΕΡΕΣ  ΓΙΑ >2ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

• 6ΗΜΕΡΕΣ  >2ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

• ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ

• ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

•    ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΔΕ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
•    ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ
•    ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ
•    ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ή ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΘΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ
•    ΓΙΑ ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
•    ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 
Παράδειγμα: Ένας πατέρας αναπληρωτής που η σύζυγός του δεν εργάζεται ,έχει 1τεκνο στο νηπιαγωγείο και ένα τέκνο στην Α Γυμνασίου και προσλήφθηκε για 6μήνες ως αναπληρωτής ,δικαιούται (6ημέρες/12μήνες) επί 6μήνες =3ημέρες στη διάρκεια της σύμβασης
Δικαιολογητικά : Αίτηση αναπληρωτή ,Βεβαίωση από το ίδρυμα φοίτησης τέκνων ,Υπεύθυνη δήλωση συζύγου ή Βεβαίωση υπηρεσίας του

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

178

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

(ΑΡΘ 31/ν.4440/2016(φεκ224τ.Α΄/2-12-2016-παρ 8 στο αρθ 53/Ν.3528/2007,αρθ47/Ν.4674/2020)

Χορηγείται από το Δντή του σχολείου

• 4 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

• 7 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

• 10 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ >=ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 

• 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΑΙΤΗΣΗ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ -ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΥΜΩΝ

1027

ΑΔΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ -ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΥΜΩΝ

9ΜΗΝΗ (αριθ.53 Υ.Κ)-εναλλακτικά του μειωμένου ωραρίου

Πότε διακόπτεται:

• Συμμετοχή της /του εκπκου σε σεμινάριο υποχρεωτικής εκπσης

• Χορήγηση αναρρωτικής άδειας μακροχρόνιας ή επαπειλούμενης για νέο τέκνο

• Χορήγηση άδειας μητρότητας  για νέο τέκνο (κύησης -λοχείας)

Παράδειγμα :Αν η άδεια ανατροφής σε μια εκπκό ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και στις 1Δεκεμβρίου αιτείται άδεια επαπειλούμενης κύησης(η Π.Η.Τ. =14 Μαρτίου =ημνια γέννησης για το δεύτερο τέκνο )  ,η άδεια ανατροφής θα διακοπεί και θα της χορηγηθεί μετά την άδεια λοχείας για το δεύτερο τέκνο  και μέχρι το πρώτο να γίνει τεσσάρων χρόνων. 

• Σε διάσταση ,διαζύγιο, χηρεία ,η γέννηση τέκνου άνευ γάμου ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

• Σε περίπτωση παρένθετης μητέρας , η νόμιμη δικαιούται το μειωμένο ή την 9μηνη ανατροφής.

• Άδεια ανατροφής σε νεοδιόριστο εκπκό: 

Το τέκνο <2ετων : (24μήνες –ηλικία του παιδιού σε μήνες στην ημνια διορισμού)*9/21= χ μήνες

Σε άγαμο χήρο διαζευγμένο + 1μηνα :( 24μήνες –ηλικία του παιδιού σε μήνες στην ημνια διορισμού )*10/21= ψ μήνες

Σε δίδυμα τρίδυμα κλπ +6μήνες  επιπλέον για το καθένα έως 4ετών

Αν η εκπκός έχει πάρει άδεια 3,5μηνών ως αναπληρώτρια τότε δικαιούται χ μήνες +3,5 μήνες =9μήνες

Εξάμηνη άδεια ανατροφής διδύμων

Πολύδυμη  κύηση: για κάθε τέκνο  >1 εξάμηνη άδεια ανατροφής για το καθένα 

Ανατροφής -σύζυγοι 

• Αν οι δύο σύζυγοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί με κοινή δήλωσή τους -που δεν αλλάζει μετά την έναρξη  -δηλώνουν πώς θα μερίσουν την άδεια ανατροφής (9μηνη ή 6μηνη)

• Οι δύο σύζυγοι εκπκοί μόνιμοι δεν μπορούν να κάνουν παράλληλη χρήση όμοιων διευκολύνσεων για τα τέκνα τους  (αρθ 51,53 του Υ.Κ.)

• Ο σύζυγος δεν μπορεί να κάνει παράλληλη χρήση των διευκολύνσεων των άρθρων 51,53 του Υ.Κ. αν η σύζυγος είναι αναπληρώτρια εκπκος και  κάνει  χρήση των 3,5μηνών ανατροφής ή την 4μηνη άδεια ανατροφής άνευ . • Ο σύζυγος μπορεί να κάνει έναρξη πριν λήξει η άδεια λοχείας για το αυτό τέκνο της συζύγου )

• Αν η σύζυγος δεν εργάζεται ο σύζυγος δικαιούται τις άδειες  (9μηνη,6μηνη) μέχρι το τέκνο να γίνει 4χρονών

&

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ -ΚΥΗΣΗΣ –ΛΟΧΕΙΑΣ

206

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ -ΚΥΗΣΗΣ –ΛΟΧΕΙΑΣ

(56+63=119) (Π.Η.Τ. = 1η ΗΜΕΡΑ ΛΟΧΕΙΑΣ)=17εβδομάδες  ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΚΠΚΟΥ 
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(κεφ Γ’και Δ’ του Π.Δ. 410/1988 ,άρθρο 657 & 658 ΤΟΥ Αστικού Κώδικα  και άρθρο 11 του, εγκύκλιος αρ.79/14-7-1999ΙΚΑ ,έγγραφο αρ.πρωτ.ΠΟ6/40/29-4-2013 ΙΚΑ) και αρθ7 ΕΓΣΣΕ 1993,αρθ 7 ΕΓΣΣΕ 2000-2001 και το αρθ 11/Ν.2874/2000.,ν.4674/2020.)
Δικαιολογητικά για την κύησης   : Αίτηση αναπληρωτή, ιατρική βεβαίωση ιατρού με την Π.Η.Τ.
Για τη λοχείας:  Αίτηση αναπληρωτή ,  Ληξιαρχική πράξη γέννησης

ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

206

ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΑ(<500) ΚΑΙ 5ΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΑ(>500)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ

• ΠΡΟΕΔΡΟ 15ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΑ(<1500) ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΑΔΕΙΑ (>1500)

• ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  15ΗΜΕΡΕΣ /ΜΗΝΑ(<10000) ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΑΔΕΙΑ (>10000)

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ /ΜΗΝΑ 

• ΜΕΛΗ ΕΩΣ 9ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΑ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Δ.Σ.ΤΗΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ

• ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ :ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ

• ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

377

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΙ

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΩΝ >100,00

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ >200,000

ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΛΗ Η ΘΗΤΕΙΑ

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΩΝ  <100,00

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

60 ΗΜΕΡΕΣ /ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : ΑΔΕΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Αίτηση και βεβαίωση συμμετοχής)

ΟΤΑ Β ΄ΒΑΘΜΟΥ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 

 ΑΝΤΙ- 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ===ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΧΩΣ ΑΙΤΗΣ

 ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ =è>>>60ΗΜΕΡΕΣΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 ΣΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ=è> +30ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

 ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ =è>60ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2ΗΜΕΡΕΣ (ΜΑΖΙ Κ Η ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)- ΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΝΗΣΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 3,5 ΜΗΝΩΝ

180

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 3,5 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ  ΜΗΤΕΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ,ΘΕΤΩΝ,ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΗΣΗΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ) ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ν.4599/4-3-2019 

ΆΡΘΡΟ26)-ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε.

• Θετή ή  ανάδοχη έως 6 ετών το τέκνο 

• Αμέσως μετά την υιοθεσία ή αναδοχή

Δικαιολογητικά: Αίτηση αναπληρωτή, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , Υπεύθυνη δήλωση συζύγου ότι δεν κάνει χρήση άλλων παρόμοιων  διευκολύνσεων

Δεν διακόπτεται!!!!!

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

227

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΘ 50  ΤΟΥ Υ.Κ.- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προϋποθέσεις: βουλευτικές  ή αυτοδιοίκητες εκλογές 

o 200-400χιλ ->>>1εργάσιμη ημέρα

o >401χιλμ.->>>2εργάσιμες ημ.

o Από και προς ΝΗΣΙΑ έως 3εργάσιμες

o Για εκκπους σε σχολ μονάδες ως εκλογ τμήματα ->0 ημέρες

Δικαιολογητικά :Αίτηση ,πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε φορά

ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

153

ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΡΘ 50 Υ.Κ.ΠΑΡ1- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
5 εργάσιμες 
Προϋποθέσεις :πριν/μετά το γάμο ,ανεξάρτητα προϋπηρεσίας
Δικαιολογητικά : Αίτηση ,Ληξιαρχική πράξη γάμου

ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

157

ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΡΘ 50 Υ.Κ.ΠΑΡ1- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
5 εργάσιμες 
Προϋποθέσεις :πριν/μετά το γάμο ,ανεξάρτητα προϋπηρεσίας
Δικαιολογητικά : Αίτηση ,Ληξιαρχική πράξη γάμου

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

174

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

• ΑΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - 6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• ΧΗΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - 6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΜΕ 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ à8ΗΜΕΡΕΣΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

• ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

• ΕΦΑΠΑΞ Ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

• ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΑΖ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

177

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

(6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ) (Νόμος 2643/1998 άρθρο 8 παράγραφος 4(ΦΕΚ 220 τ.Α/29-9-1998) και 89 Π.Δ. 410/1998(ΦΕΚ 191 τ.Α/30-8-1988)       

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΣΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

• ΙΔΙΟΙ

• ΤΕΚΝΑ

• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΟΙ ΕΚΠΚΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ 22 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

• >50% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕ.Π.Α.

• ΤΕΚΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

• ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ

• ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10ΗΜΕΡΕΣ

• ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 10ΗΜΕΡΕΣ

Παράδειγμα 1 :Αν ο εκπκός αναπληρωτής έχει πιστοποιητικό ΚΕΠΑ χωρίς να εμπίπτει στην κατηγορία των 22ημερων σοβαρών νοσημάτων και έχει τέκνο στην ίδια κατηγορία δικαιούται αναλογικά 10ημερες δηλ στη σύμβαση 9μηνών 

(10ημέρες /12μήνες) επί 9μήνες = 7ημέρες

Η συζυγός του αν είναι μόνιμη δημόσιος υπάλληλος δικαιούται για το τέκνο τις υπόλοιπες μέχρι 10 μαζί 

Αν η συζυγός του είναι αναπληρώτρια εκπκός και έχει σύμβαση 9μηνών δικαιούται για το τέκνο 3ημέρες , εκτός αν το άθροισμα των 10ημερών δηλώσουν υπεύθυνα να το μερίσουν διαφορετικά.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΟΥ - 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

169

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΟΥ - 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
(Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-1 άρθρο 10&ετών 2002-3 άρθρο 9)    ΙΔΙΟΙ
Δικαιολογητικά : Αίτηση αναπληρωτή , Ληξιαρχική πράξη γάμου 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

143

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ-  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-1 άρθρο 10)
Δικαιολογητικά : Αίτηση αναπληρωτή , Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 10 ΗΜΕΡΩΝ

179

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 10 ΗΜΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Άρθρο 51 παρ  2 του Ν.4075/2012 Α και συμπληρώνεται με  άρθρο 45του ν.4488/2017, υπ αριθ.163365/Ε3/2-10-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,υπ αριθ 12059/24-1-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ) 

• Χορηγείται εφόσον έχουν εξαντληθεί συναφή δικαιώματα με αποδοχές πλην της κανονικής άδειας

• ΔΕΝ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 22ΗΜΕΡΩΝ(γνωμοδότησή του (201/2019) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)

• ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ,ΘΕΤΟΥ,ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ

• Και για τους δυο γονείς συνολικά 10ημερες με από κοινού δήλωση

Δικαιολογητικά :αίτηση αναπληρωτή , Ιατρικά έγγραφα δημοσίων φορέων σε ισχύ (δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Παιδοψυχιατρικό τμήμα Δημόσιου Νοσοκομείου, ΚΕΠΑ (αξιολόγηση από την Αθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ)  

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗΣ

171

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΙ
(άρθρο 657 & 658 ΤΟΥ Αστικού Κώδικα) (200003/ε1/8-12-2015 ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΚΩΝ ΣΕ ΙΕΚ

177

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΚΩΝ ΣΕ ΙΕΚ

ΑΠ.:210374/Ε2/22-12-2015 του ΥΠΑΙΘ

• Αν ο εκπκός έχει διατεθεί για συμπλήρωση ωραρίου  δεν αλλάζει κάτι

• Αν ο εκπκός εχει διατεθεί εξ ΄ολοκλήρου στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. οι άδειες χορηγούνται από τον  Δντή Δνσης ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 14 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΚΠΚΩΝ

185

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 14 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΚΠΚΩΝ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(αρθ 60 του ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ35 ν.4590/7-2-2019 ΦΕΚ 17 α΄) 

• ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΚΟΥ  ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

• Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

• ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ , ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :ΑΙΤΗΣΗ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ , ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ

177

ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ

3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Δικαιολογητικά : Αίτηση της λεχώνας ,Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Παράδειγμα : Εκπαιδευτικός που κυοφορεί προσκομίζει ιατρική βεβαίωση με Π.Η.Τ. στις 13 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΕΊΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΎΗΣΗΣ .Η ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ.ΑΝ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ  Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΕΊ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ .ΑΝ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ , π.χ. 18 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ
•    ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ (>4) Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ +2ΜΗΝΕΣ ΑΡΑ 5ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
•    ΣΕ ΠΟΛΥΔΗΜΗ ΚΥΗΣΗ Η ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ >1 +1ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ
Παράδειγμα :μια μητέρα με τρία τέκνα ,αν γεννήσει τέταρτο δικαιούται επιπλέον 2μηνες άδειας λοχείας ,αν γεννήσει 5ο δικαιούται πάλι 5μήνες λοχείας
Παράδειγμα:  Αν μια μητέρα γεννήσει τρίδυμα θα πάρει επιπλέον 2μήνες λοχείας ,σύνολο 5μήνες
•    Απώλεια εμβρύου μετά την έναρξη της άδειας μητρότητας  δεν επηρεάζει τη χορήγησή της
•    Απώλεια έως 24η εβδομάδα εγκυμοσύνης >>>>αναρρωτική άδεια
•    πρώιμος ή πρόωρος τοκετός μετα την 24η εβδομάδα και πριν την έναρξη άδειας κύησης συνεχίζεται με άδεια λοχείας
•    σε υιοθετημένο τέκνο έως 6ετων , 6μηνες μετα την υιοθεσία στην εκπκο χορηγείται 3μηνες λοχείας (ο 1μηνας και  πριν την υιοθεσία)
•    Σε παρένθετη μητέρα εκπκο άδεια κύησης  και άδεια λοχείας και μόνο στη νόμιμη μητέρα μόνο άδεια λοχείας (ΓΝΣΚ361/2009).

ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

233

ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΑΡΘ19 ΤΟΥ Ν.4604/2019-ΠΑΡ8 ΤΟΥ ΑΡ 50 ΤΟΥ Υ.Κ.) ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
7εργάσιμες 
Προϋποθέσεις : για κάθε εφαρμογή ιατρ. υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ν.3305/2005(Α΄17)) σε γυναίκα εκπκο
Δικαιολογητικά : Αίτηση της εκπου  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ,Βεβαίωση θεράποντος ιατρού, Βεβαίωση του Δντη της μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)

ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

175

ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

30ΗΜΕΡΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ 18ΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

• ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ  ΦΥΣΙΚΟΥ,ΘΕΤΟΥ ,ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ

Δικαιολογητικά :Αίτηση Αναπληρωτή ,Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , βεβαίωση νοσηλείας

ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

177

ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

30 ΗΜΕΡΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ <30ΗΜΕΡΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ 18ΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

• ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ  ΦΥΣΙΚΟΥ,ΘΕΤΟΥ ,ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ

Δικαιολογητικά :Αίτηση  ,Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , βεβαίωση νοσηλείας

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας

204

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας

Στείλτε το  νέο ΙΒΑΝ στο e-mail   mhx@cdseda.att.sch.gr  είτε με προώθηση εάν έχετε e-banking ,  είτε σκανάρωντας  την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού. Εάν το στείλετε μέχρι τις 10 του τρέχοντα μήνα η αλλαγή θα γίνει στην μισθοδοσία του επόμενου μήνα. Δεν κλείνουμε τον λογαριασμό της τρέχουσας μισθοδοσίας εάν δεν δούμε ότι έγινε κατάθεση μισθοδοσίας στον νέο λογαριασμό.  

Απεργία περικοπή μισθού

1539

Απεργία περικοπή μισθού

 Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, λόγω απεργίας, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων  αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην
περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη

Επίδομα Θέσης

505

Επίδομα Θέσης

1.  β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ. ββ) Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εξακόσια (600) ευρώ. γγ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ. δδ) Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, πεντακόσια (500) ευρώ. εε) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. στστ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

ζζ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια ογδόντα πέντε (385) ευρώ.

ηη) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.

θθ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια εβδομήντα πέντε (275) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ.

ιι) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντα του.

3. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο (2) βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

Επίδομα τέκνων προϋποθέσεις καταβολής

206

Επίδομα τέκνων προϋποθέσεις καταβολής

Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3)
τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
«Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.». (6 Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
 «Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

1526

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

 Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ή αποζημιώσεις εν γένει, δύναται να επιστρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο«123» (29) του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
 Η επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται και με παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του ή της σύνταξης, εφόσον στο μεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος.
 Σε περίπτωσης άρνησης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παραγράφου 1, καταλογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.
 Τυχόν έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισμού ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4129/2013 (Α’ 52). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω δι ατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Η αξίωση του υπαλλήλου για αποδοχές αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας και παύει με τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Δεν καταβάλλονται αποδοχές, όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητά τουδεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει.

Κάθε πότε αλλάζουμε ΜΚ ??

1476

Κάθε πότε αλλάζουμε ΜΚ ??

Κατηγορία  YE ανά 3 έτη από ΜΚ1 με εισαγωγικό βασικό μισθό  780 Ευρώ μικτά και καταληκτικό το  ΜΚ13 με 43 Ευρώ μικτά το κάθε ΜΚ
Κατηγορία  ΔE ανά 3 έτη από ΜΚ1 με εισαγωγικό βασικό μισθό  858 Ευρώ μικτά και καταληκτικό το  ΜΚ13 με 60 Ευρώ μικτά το κάθε ΜΚ
Κατηγορία  ΤE ανά 2 έτη από ΜΚ1 με εισαγωγικό βασικό μισθό  1037 Ευρώ μικτά και καταληκτικό το  ΜΚ19 με 55 Ευρώ μικτά το κάθε ΜΚ
Κατηγορία  ΠE ανά 2 έτη από ΜΚ1 με εισαγωγικό βασικό μισθό  1092 Ευρώ μικτά και καταληκτικό το  ΜΚ19 με 59 Ευρώ μικτά το κάθε ΜΚ

Μισθοδοσία με Θέση σε Διαθεσιμότητα – Αργία

235

Μισθοδοσία με Θέση σε Διαθεσιμότητα – Αργία

Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιμότητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
 Ο υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αργίας δικαιούται το ήμισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Ο χρόνος αργίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη. Ειδικές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
 Υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά με το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα στα καθήκοντά του δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την εκ νέου ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που από οικείες διατάξεις, προβλέπεται επιστροφή αποδοχών για την περίοδο που ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, αυτή δεν δύναται να περιλαμβάνει αποδοχές που συνδέονται με την
ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.

Ποιες ημερομηνίες καταβάλλεται ο μισθός

577

Ποιες ημερομηνίες καταβάλλεται ο μισθός

Οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι προπληρώνονται σε δύο δεκαπενθήμερα . 
Το πρώτο δεκαπενθήμερο καταβάλλεται το απόγευμα της  πρώτης εργάσιμης  πριν την 27η κάθε μήνα και αφορά τον μισό μηνιαίο μισθό του επόμενου μήνα.   
Το δεύτερο δεκαπενθήμερο καταβάλλεται το απόγευμα της  πρώτης εργάσιμης  πριν την 13η κάθε μήνα και αφορά τον μισό μηνιαίο μισθό του τρέχοντα μήνα.   

 

Ποιες ημερομηνίες καταβάλλεται ο μισθός

150

Ποιες ημερομηνίες καταβάλλεται ο μισθός

Οι αναπληρωτές πληρώνονται άπαξ  δεδουλευμένα. Η πληρωμή γίνεται το απόγευμα της  πρώτης εργάσιμης  πριν την 10η κάθε μήνα και αφορά τον  μηνιαίο μισθό του προηγούμενου μήνα.  

Πότε παίρνουμε επιπλέον ΜΚ ??

182

Πότε παίρνουμε επιπλέον ΜΚ ??

Μεταπτυχιακό 2 ΜΚ, Διδακτορικό 6  ΜΚ
μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο ( ΠΥΣΔΕ) Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν με άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περιπτώσεων α’ και γ’, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Υπερωρίες

185

Υπερωρίες

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως