ΑΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

559

ΑΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(ΝΟΜΟΣ 4479/2017 ΆΡΘΡΟ 17 )- ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ

120 ΥΠΗΡ ΗΜΈΡΕΣ / ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΌ,

 145 ΗΜΈΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

160 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΓΙΑ ΙΣΤΙΟΠΟΛΟΊΑ 240 ΗΜΕΡΕΣ 

ΓΙΑ ΖΑΤΡΙΚΙΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ

Προϋποθέσεις

• ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ,ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤ.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ,ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΚΡΙΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ,ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ,ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΚΩΝ,ΚΩΦΩΝ,ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, Ή ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ,ΚΩΦΩΝ,ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Ή ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ Ή ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΙΚΡΙΣΗΣ

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ -ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Δικαιολογητικά :

v Βεβαίωση Ε.Ο.Ε.

v Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας ,επικυρωμένη από τη Γ.Γ.Α .

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ

4681

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ

(54,55&56 ΤΟΥ Υ.Κ. και  4210/2013) αναγγελία έως 7ημερες  στην Υπηρεσία

• ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ (ακόμα κι αν δεν έχει συμπληρώσει 6μήνες  χρόνο υπηρεσίας) 

8ΗΜΕΡΕΣ (6ΜΕ ΙΑΤΡ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ +2 ΜΕ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ)/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ  ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• Α) ΔΝΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΝΟΣΗΛΕΙΑ  7ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΕΩΣ 30ΗΜΕΡΕΣ  ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ.  

Παράδειγμα: Αν εκπκός εισάγεται σε ΔΗΜΟΣΙΟ  νοσοκομείο  στις 5 Μαρτίου και εξέρχεται στις 12 Μαρτίου και  ο ιατρός συνταγογραφεί 30ημέρες  τότε ο Δντής σχολείου εγκρίνει άδεια από Δντη Νοσοκομείου 37ημέρες.

• Β) ΔΝΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ  ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ .>>>>ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΕΩΣ 30ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΔΝΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

Παράδειγμα 

Εκπκός χειρουργείται και νοσηλεύεται από τις 5 Μαρτίου και εξέρχεται στις 6 Μαρτίου ,ο ιατρός συνταγογραφεί 30ημέρες  ,τότε ο Δντής σχολείου εγκρίνει άδεια από Δντή Νοσοκομείου 31ημερών.

• ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ ΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ)

Παράδειγμα :αν υπάλληλος αιτείται εντος του ημερολογιακού έτους 15ημέρες αναρρωτική στην Αθμια Υγειον Επιτροπή ως μακροχρόνια αλλά ο υπάλληλος εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα της βραχυχρόνιας αναρρωτικής εως τέλους του ημερ .έτους)

Αναρρωτική άδεια τόσους μήνες όσα τα έτη υπηρεσίας του ,από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που έχει λάβει μέσα

ü στην προηγούμενη πενταετία.

ü Αναρρωτική χωρίς διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12μήνες

ü Χρόνος υπηρεσίας 6μηνών  θεωρείται πλήρες έτος

ü Δεν διακόπτεται κατά βούληση του εκπκού (ΝΣΚ815/1989)

ü Ανά μήνα η χορήγηση

ü Περιλαμβάνει και νοσηλεία (χωρίς χειρουργείο) ανω των 7ημερών σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή*. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.

&

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΔΥΣΙΑΤΩΝ ΙΔΙΩΝ

247

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΔΥΣΙΑΤΩΝ ΙΔΙΩΝ

 (νόμος 4485/2017 Άρθρο 70  παράγραφος 5, υπ αριθ.147806/Ε2/7-9-2017)) Υπουργική Απόφαση Υ1/Γ.Π./οικ.16884/2001 - ΦΕΚ 1386/Β/22-10-2001

 1. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΝΤΗ ΔΝΣΗΣ

        Δικαιολογητικά : Αίτηση αναπληρωτή ,Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ  που αναφέρει το δυσίατο νόσημα 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

243

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

(ΑΡΘ 31/ν.4440/2016(φεκ224τ.Α΄/2-12-2016-παρ 8 στο αρθ 53/Ν.3528/2007,αρθ47/Ν.4674/2020)

Χορηγείται από το Δντή του σχολείου

• 4 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

• 7 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

• 10 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ >=ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 

• 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΑΙΤΗΣΗ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ -ΚΥΗΣΗΣ –ΛΟΧΕΙΑΣ

271

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ -ΚΥΗΣΗΣ –ΛΟΧΕΙΑΣ

(56+63=119) (Π.Η.Τ. = 1η ΗΜΕΡΑ ΛΟΧΕΙΑΣ)=17εβδομάδες  ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΚΠΚΟΥ 
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(κεφ Γ’και Δ’ του Π.Δ. 410/1988 ,άρθρο 657 & 658 ΤΟΥ Αστικού Κώδικα  και άρθρο 11 του, εγκύκλιος αρ.79/14-7-1999ΙΚΑ ,έγγραφο αρ.πρωτ.ΠΟ6/40/29-4-2013 ΙΚΑ) και αρθ7 ΕΓΣΣΕ 1993,αρθ 7 ΕΓΣΣΕ 2000-2001 και το αρθ 11/Ν.2874/2000.,ν.4674/2020.)
Δικαιολογητικά για την κύησης   : Αίτηση αναπληρωτή, ιατρική βεβαίωση ιατρού με την Π.Η.Τ.
Για τη λοχείας:  Αίτηση αναπληρωτή ,  Ληξιαρχική πράξη γέννησης

ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

279

ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ

 • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΑ(<500) ΚΑΙ 5ΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΑ(>500)

 

 • ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟ 15ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΑ(<1500) ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΑΔΕΙΑ (>1500)
 • ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  15ΗΜΕΡΕΣ /ΜΗΝΑ(<10000) ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΑΔΕΙΑ (>10000)
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ /ΜΗΝΑ
 • ΜΕΛΗ ΕΩΣ 9ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΑ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Δ.Σ.ΤΗΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 

 • ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ
 • ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ :ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ
 • ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥN
 • Δικαιολογητικά : Αίτηση πρίν την έναρξη και βεβαίωση συμμετοχής κατά την επάνοδο
 • Το ιδιο ισχυει και για ΟΤΑ κλπ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ-ΛΗΨΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

67

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ-ΛΗΨΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΆΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ –ΛΗΨΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2εργάσιμες στο ίδιο ημερολογιακό έτος με την αιμοληψία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΈΩΣ 6  ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ Η ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ  ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ  Η ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ  ΕΤΟΣ  (Η ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ) 

Δικαιολογητικά: Αίτηση , Βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

825

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΙ

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΩΝ >100,00

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ >200,000

ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΛΗ Η ΘΗΤΕΙΑ

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΩΝ  <100,00

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

60 ΗΜΕΡΕΣ /ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : ΑΔΕΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Αίτηση και βεβαίωση συμμετοχής)

ΟΤΑ Β ΄ΒΑΘΜΟΥ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 

 ΑΝΤΙ- 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ===ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΧΩΣ ΑΙΤΗΣ

 ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ =è>>>60ΗΜΕΡΕΣΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 ΣΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ=è> +30ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

 ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ =è>60ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2ΗΜΕΡΕΣ (ΜΑΖΙ Κ Η ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)- ΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΝΗΣΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 3,5 ΜΗΝΩΝ

252

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 3,5 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ  ΜΗΤΕΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ,ΘΕΤΩΝ,ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΗΣΗΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ) ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ν.4599/4-3-2019 

ΆΡΘΡΟ26)-ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε.

• Θετή ή  ανάδοχη έως 6 ετών το τέκνο 

• Αμέσως μετά την υιοθεσία ή αναδοχή

Δικαιολογητικά: Αίτηση αναπληρωτή, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , Υπεύθυνη δήλωση συζύγου ότι δεν κάνει χρήση άλλων παρόμοιων  διευκολύνσεων

Δεν διακόπτεται!!!!!

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΘΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

120

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΘΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΘΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

(τροποποίηση του αρ53ΥΚ παρ2ν.4674/2020)

Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο εως 4 ετων

(Έχει λάβει την τρίμηνη υιοθεσίας )

Αιτείται την 9μηνη ανατροφής ανεξάρτητα με την ημνια γέννησης τέκνου .εάν μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετων απομένει διάστημα <9μηνων ,άλλως ,χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται.

Το μειωμένο ωράριο χορηγείται χωρίς αίτηση εναλλακτικά όμως η εννεάμηνη κατόπιν αιτήσεως

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

59

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(ΑΡΘ 16 ΠΕΡ ΤΟΥ ν.1566/85 ΚΑΙ ΑΡΘ 51,53 ΤΟΥ Υ.Κ., αρθ 37/Ν.4351/2015) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ  Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 

 • ΕΩΣ 1ΜΗΝΑΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΔΝΣΗΣ (ΌΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ)ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΗΤΟΙ 22 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΑΝ ΛΗΦΘΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ)
 • 5ΕΤΗ  (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Κατάθεση δικαιολογητικών:  ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ :ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧ ΕΤΟΥΣ -

 • 6 ΕΤΗ ΕΚΠΚΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡ ΕΝΩΣΗΣ Η ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΔΙΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • 5+5 ΕΤΗ ΕΚΠΚΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΄Η ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ)( ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) -ΤΟ ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΣΕ 2ΜΗΝΕς ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ)
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (υ.π.αριθ :5603/21-2-2013 και υπ αριθ.5069/14-2-2013 εγκυκλίους της Δνσης Ασφάλισης του Ο.Π.Α.Δ. σε συνδυασμό με το Ν.4529 αρθρο 23 παρ 3(ΦΕΚ 56/τα .α΄23-3-2018)

Ο εκπκόςδηλώνει υπεύθυνα αν θα πληρώνει τις ανά μήνα αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές(ασφαλισμένου και εργοδότη σε ποσοστό 7,10% επί των αποδοχών τουτελευταίου μήνα πριν την λήψη της άνευ αποδοχών καιαπευθύνεται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας )

Ο εκπκός προσκομίζει το βιβλιάριο υγείας στην Υπηρεσία του ώστε να αναγραφεί η άδεια άνευ αποδοχών. Η υπηρεσία ενημερώνει τον Ο.Π.Α.Δ.

 

Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη. Λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση του εκπαιδευτικού, αν εκείνος δεν προβεί σε ανάληψη καθηκόντων, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της ως άνω χορηγηθείσας σε αυτόν άδειας.» ( ΥΠΑΙΘΑ :Μαρούσι, 03-05-2022 Αρ. Πρωτ.: 49497 /Ε3)

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

61

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

(4808/2021) ΠΕΡ Β΄Της ΠΑΡ 7 ΤΟΥ ΑΡΘ 47 ΤΟΥ Ν 4674/2020 ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ π.δ.410/1988 όπως ΟΙ ΜΌΝΙΜΟΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ-  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΔΙΟΙ ΕΚΠΚΟΙ

 • 4ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚ0 ΤΕΚΝ0
 • 7ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
 • 10ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ >ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
 • 8ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ
 • ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ  ΓΟΝΕΙΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ à ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ,

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αν μια αναπληρώτρια πολύτεκνη  προσλήφθηκε για τρείς μήνες δικαιούται ,(10ημέρες /12μήνες) επί 3μήνες =2ημέρες άρα 2ημέρες άδεια ασθένειας τέκνου

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

300

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΘ 50  ΤΟΥ Υ.Κ.- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προϋποθέσεις: βουλευτικές  ή αυτοδιοίκητες εκλογές 

o 200-400χιλ ->>>1εργάσιμη ημέρα

o >401χιλμ.->>>2εργάσιμες ημ.

o Από και προς ΝΗΣΙΑ έως 3εργάσιμες

o Για εκπ/κούς σε σχολ μονάδες ως εκλογ τμήματα ->0 ημέρες

Δικαιολογητικά :Αίτηση ,πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε φορά

ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

227

ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΡΘ 50 Υ.Κ.ΠΑΡ1- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
5 εργάσιμες 
Προϋποθέσεις :πριν/μετά το γάμο ,ανεξάρτητα προϋπηρεσίας
Δικαιολογητικά : Αίτηση ,Ληξιαρχική πράξη γάμου

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

71

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ-ΠΑΡ 9 ΑΡΘ 50 ΤΟΥ Υ.Κ.-ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1εργασιμη ημέρα το ημερολογιακό έτος

Δικαιολογητικά: Αίτηση εκπ/κου  και στην επιστροφή βεβαίωση του θεράποντος ιατρού

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

241

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

• ΑΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - 6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• ΧΗΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - 6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΜΕ 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ à8ΗΜΕΡΕΣΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

• ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

• ΕΦΑΠΑΞ Ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

• ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΑΖΙ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΗ

115

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΗ

ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΗ  :ΑΡΘ 50  ΤΟΥ Υ.Κ –Από το Δντή του σχολείου

1-3εργάσιμες (ανάλογα της χιλιομ απόστασης όπως στις εκλογές)

Προϋποθέσεις:  ενάγων, εναγόμενος,, μηνυτής, μηνυθείς ,μάρτυρας, πραγματογνώμονας ,ένορκος, σε πειθαρχικές υποθέσεις (αρθ136/Ν.3528/2007 και αρ2/Ν.4057/2012)

Δικαιολογητικά :Αίτηση ,Φωτοτυπία κλήσης από το δικαστήριο, Βεβαίωση κατά την επιστροφή του.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

270

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

(6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ) (Νόμος 2643/1998 άρθρο 8 παράγραφος 4(ΦΕΚ 220 τ.Α/29-9-1998) και 89 Π.Δ. 410/1998(ΦΕΚ 191 τ.Α/30-8-1988)       

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΣΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

• ΙΔΙΟΙ

• ΤΕΚΝΑ

• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΟΙ ΕΚΠΚΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ 22 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

• >50% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕ.Π.Α.

• ΤΕΚΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

• ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ

• ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10ΗΜΕΡΕΣ

• ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 10ΗΜΕΡΕΣ

Παράδειγμα 1 :Αν ο εκπκός αναπληρωτής έχει πιστοποιητικό ΚΕΠΑ χωρίς να εμπίπτει στην κατηγορία των 22ημερων σοβαρών νοσημάτων και έχει τέκνο στην ίδια κατηγορία δικαιούται αναλογικά 10ημερες δηλ στη σύμβαση 9μηνών 

(10ημέρες /12μήνες) επί 9μήνες = 7ημέρες

Η συζυγός του αν είναι μόνιμη δημόσιος υπάλληλος δικαιούται για το τέκνο τις υπόλοιπες μέχρι 10 μαζί 

Αν η συζυγός του είναι αναπληρώτρια εκπκός και έχει σύμβαση 9μηνών δικαιούται για το τέκνο 3ημέρες , εκτός αν το άθροισμα των 10ημερών δηλώσουν υπεύθυνα να το μερίσουν διαφορετικά.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΟΥ - 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

231

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΟΥ - 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
(Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-1 άρθρο 10&ετών 2002-3 άρθρο 9)    ΙΔΙΟΙ
Δικαιολογητικά : Αίτηση αναπληρωτή , Ληξιαρχική πράξη γάμου 

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΚΩΝ ΣΕ ΙΕΚ

240

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΚΩΝ ΣΕ ΙΕΚ

ΑΠ.:210374/Ε2/22-12-2015 του ΥΠΑΙΘ

• Αν ο εκπκός έχει διατεθεί για συμπλήρωση ωραρίου  δεν αλλάζει κάτι

• Αν ο εκπκός εχει διατεθεί εξ ΄ολοκλήρου στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. οι άδειες χορηγούνται από τον  Δντή Δνσης ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

73

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

14 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ  ΙΔΙΩΝ ΕΚΠΚΩΝ –ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(αντικαθίσταται το άρθρο 26/π.δ. 410/1988 με το αρθ 47 παρ 7περγ του ν.4674/2020 όπως ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ35 ν.4590/7-2-2019 φεκ 17 α΄)

 • ΙΔΙΟΙ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

 Παράδειγμα : Αναπληρωτής που έχει προσληφθεί για 5μήνες δικαιούται άδεια (14ημέρες /12μήνες )επί 5μήνες =6ημερες

 • ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
 • Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΚΟΥ (ΑΔΑ:ΠΚ5Η46ΜΤΛΗ-Σ8) ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  Η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

****OI YΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΘΟΤΙ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ Ν ΗΜΕΡΑ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΔΙΔΑΔ/Φ,53β/907/15409/3-1-2023 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

 • Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.
 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ , ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.
 • Η ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΥΟ ΕΞΑΜΗΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΑ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ , ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 14 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΚΠΚΩΝ

266

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 14 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΚΠΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 14 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ  ΙΔΙΩΝ ΕΚΠΚΩΝ –ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(αρθ 60 του ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ35 ν.4590/7-2-2019 ΦΕΚ 17 α΄)

 • ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΚΟΥ  ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

****OI YΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΘΟΤΙ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ  ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΔΙΔΑΔ/Φ,53β/907/15409/3-1-2023 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

 

 • Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ , ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.
 • Η ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΥΟ ΕΞΑΜΗΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :ΑΙΤΗΣΗ ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ , ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

158

ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΆΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  :ΑΡΘ 50 ΤΟΥ Υ.Κ.,ΠΑΡ 1- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

3εργάσιμες ημέρες

Προϋποθέσεις :θάνατος συζύγου ή συγγενούς έως β βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συνεχόμενα με το γεγονός

*έως β βαθμού: οι γονείς και τα  τέκνα(α΄βαθμού) ,τα αδέρφια, τα εγγόνια , οι πάπποι(β΄βαθμού)

Δικαιολογητικά : Αίτηση,  ληξιαρχική πράξη θανάτου και υπ. Δήλωση για το βαθμό συγγενείας, ή πιστοποιητικό οικ. κατάστασης

ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ -2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ Α ΒΑΘΜΟΥ

60

ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ -2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ Α ΒΑΘΜΟΥ

(ΓΟΝΕΩΝ -ΣΥΖΥΓΟΥ –ΤΕΚΝΩΝ -ΑΔΕΡΦΩΝ)

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  (Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2002-3 άρθρο 9 και Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών  2010-2012 ,αρ8 )

Δικαιολογητικά : Αίτηση αναπληρωτή , Ληξιαρχική πράξη θανάτου και υπ. Δήλωση για την εξ αγχιστείας συγγένεια.

ΑΔΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

59

ΑΔΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (αρθ 35/N.4808/2021)(ν.3305/2005) Από το Δντή του σχολείου.

7εργάσιμες

Δικαιολογητικά :Αίτηση, Βεβαίωση θεράποντος ιατρού,και  του Δντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

54

ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ : ΑΡΘ48 ΤΟΥ Υ.Κ,- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προϋποθέσεις :σοβαροί λόγοι ανάγκης ,ανεξάρτητα προϋπηρεσίας και σε Εκπ/κούς με διάθεση στη Δ/νση έως τη λήξη του διδακτικού

10 εργάσιμες /ημερολογιακό έτος

Οι αποσπασμένοι σε φορείς, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Αν επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά καθήκοντα παύει το  δικαίωμα αυτό ακόμα και αν δεν το έχουν εξαντλήσει.

 • Αν επιστρέψουν την 1η Σεπτεμβρίου ,μέχρι τέλος του αυτού ημερολογιακού έτους της απόσπασης  δικαιούνται 4ημέρες αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.(546/2005ΓΝΣΚ).Την επόμενη ημερολογιακή χρονιά δικαιούνται 10ημέρες ,όπως όλοι οι εκπ/κοί
 • Αν στο φορέα έλθει την 1η Σεπτεμβρίου ως λήξης ημερολογιακού έτους δεν δικαιούται κανονικής άδειας εκτός αν χρειαστεί. Τότε αφαιρούνται από τις κανονικές του επόμενου έτους που δικαιούται σαν αποσπασμένος (25..κλπ)

 Επίσης σε παραμεθόριες επιπλέον 4

Σε νεοδιόριστους αναλογεί 1ημέρα ανά  μήνα εργασίας

Δικαιολογητικά: Αίτηση

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΗΣΗΣ- ΛΟΧΕΙΑΣ-ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ)

340

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΗΣΗΣ- ΛΟΧΕΙΑΣ-ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ)

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:ΑΡΘ 52 ΤΟΥ Υ.Κ. -ΑΡΘ 18 ΤΟΥ Ν.3801/2009- ΧΟΡΗΓΕΙΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΕΚΠΣΗΣ

ΚΥΗΣΗΣ:2ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΟΚΕΤΟ

Δικαιολογητικά: Αίτηση της εγκύου ,Βεβαίωση του ιατρού με Π.Η.Τ.

 

ΛΟΧΕΙΑΣ:3ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Δικαιολογητικά : Αίτηση της λεχώνας ,Ληξιαρχική πράξη γέννησης

 

Παράδειγμα : Εκπαιδευτικός που κυοφορεί προσκομίζει ιατρική βεβαίωση με Π.Η.Τ. στις 13ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΕΊΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΎΗΣΗΣ .Η ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 13ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ 12 ΜΑΪΟΥ.

ΑΝ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 13ΜΑΪΟΥ  Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΕΊ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 13ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 12ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ .ΑΝ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ , π.χ. 18ΜΑΪΟΥ Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 17ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ

 • ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ (>4) Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ +2ΜΗΝΕΣ ΑΡΑ 5ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
 • ΣΕ ΠΟΛΥΔΗΜΗ ΚΥΗΣΗ Η ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ >1 +1ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ  ΕΝΟΣ .

Παράδειγμα :μια μητέρα με τρία τέκνα ,αν γεννήσει τέταρτο δικαιούται επιπλέον 2μηνες άδειας λοχείας ,αν γεννήσει 5ο δικαιούται πάλι 5μήνες λοχείας

Παράδειγμα:  Αν μια μητέρα γεννήσει τρίδυμα θα πάρει επιπλέον 2μήνες λοχείας ,σύνολο 5μήνες

 • Απώλεια εμβρύου μετά την έναρξη της άδειας μητρότητας  δεν επηρεάζει τη χορήγησή της
 • Απώλεια έως 24η εβδομάδα εγκυμοσύνης ---->>>>αναρρωτική άδεια
 • πρώιμος ή πρόωρος τοκετός μετα την 24η εβδομάδα και πριν την έναρξη άδειας κύησης συνεχίζεται με άδεια λοχείας
 • Σε παρένθετη μητέρα εκπκο άδεια κύησης  και άδεια λοχείας και
 • Στη νόμιμη(τεκμαιρόμενη) μητέρα μόνο άδεια λοχείας (ΓΝΣΚ361/2009).

 

ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ(αρθ 34/Ν.4590): σε υιοθετημένο τέκνο έως 6ετων , Εντός του πρώτου εξαμήνου  μετά την υιοθεσία στην εκπκο χορηγείται 3μηνες άδεια υιοθεσίας-λοχείας  (ο 1μηνας μπορεί να χορηγηθεί και   πριν την υιοθεσία)

 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

214

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΆΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: 14ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ -  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ,

 ΑΡΘ 50 ΤΟΥ Υ.Κ.,ΠΑΡ 1,ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ  2 ΤΟΥ Ν.3801/2009 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ54/4830/2021

ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ

       ΕΙΤΕ:

 • 2ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ Π.Η.Τ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ Ή ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ  30ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 

       ΕΙΤΕ:

 • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ Ή ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜΕΡΩΝ
 • ΥΙΟΘΕΣΙΑ –ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΩΣ 8ΕΤΩΝ  -ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Δικαιολογητικά : Αίτηση , Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου

Δικαιολογητικά: Αίτηση, Ιατρική βεβαίωση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή δικαστική πράξη

ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

361

ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΑΡΘ19 ΤΟΥ Ν.4604/2019-ΠΑΡ8 ΤΟΥ ΑΡ 50 ΤΟΥ Υ.Κ.) ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
7εργάσιμες τη φορά
Προϋποθέσεις : για κάθε εφαρμογή ιατρ. υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ν.3305/2005(Α΄17)) σε γυναίκα εκπκο
Δικαιολογητικά : Αίτηση της εκπου  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ,Βεβαίωση θεράποντος ιατρού, Βεβαίωση του Δντη της μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)

ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ :ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

59

ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ :ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(ΑΡΘ29,26//Ν.4808/2021) 5ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

 • 6ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
 • ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

236

ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

30ΗΜΕΡΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ 18ΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

• ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ  ΦΥΣΙΚΟΥ,ΘΕΤΟΥ ,ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ

Δικαιολογητικά :Αίτηση Αναπληρωτή ,Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , βεβαίωση νοσηλείας

ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ <30ΗΜΕΡΩΝ

84

ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ <30ΗΜΕΡΩΝ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ  ΦΥΣΙΚΟΥ,ΘΕΤΟΥ ,ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ
 • ΑΦΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά :Αίτηση Αναπληρωτή ,Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , βεβαίωση νοσηλείας

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

59

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/6/2020)

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

 • ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ,
 • ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ,
 •  ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 • ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ Ή ΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (2ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ)

57

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ Ή ΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (2ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ)

(Π.Δ.410/1988 ΑΡ21- ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ 7 του αρθ .47/Ν4674/.2020) – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  

2ΗΜΕΡΕΣ ΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ 6 ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ Η ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ-ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΟΧΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

Δικαιολογητικά :Αίτηση αναπληρωτή ,Βεβαίωση αιμοληψίας από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας

320

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας

Στείλτε το  νέο ΙΒΑΝ στο e-mail   mhx@cdseda.att.sch.gr  είτε με προώθηση εάν έχετε e-banking ,  είτε σκανάρωντας  την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού. Εάν το στείλετε μέχρι τις 10 του τρέχοντα μήνα η αλλαγή θα γίνει στην μισθοδοσία του επόμενου μήνα. Δεν κλείνουμε τον λογαριασμό της τρέχουσας μισθοδοσίας εάν δεν δούμε ότι έγινε κατάθεση μισθοδοσίας στον νέο λογαριασμό.  

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (15ΗΜΕΡΩΝ) (ΙΔΙΩΝ) ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

57

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (15ΗΜΕΡΩΝ) (ΙΔΙΩΝ) ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΑΡΘΡΟ 657 & 658 ΤΟΥ Αστικού Κώδικα  και άρθρο 11 του Ν.2874/2000,εγκύκλιος αρ.79/14-7-1999ΙΚΑ ,έγγραφο αρ.πρωτ.ΠΟ6/40/29-4-2013 ΙΚΑ) (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 Σύμφωνα με το αρθ 5 παρ.1/Ν.3418/2005     Έκδοση ιατρικών δικαιολογητικών από ιατρούς Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ιδιώτες ιατρούς . για τυχόν παραπομπή στην Α.Υ.Ε. αρμόδιος ο ΕΦΚΑ

Δικαιολογητικά : Αίτηση Αναπληρωτή ,Ιατρική γνωμάτευση

* (αν χρειάζεται αναρρωτική πλέον των 15ημερών ή δεν έχει δεκαήμερη παροχή εργασίας =χωρίς αποδοχές)

ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1473

ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ  ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (9ΜΗΝΗ -ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΥΜΩΝ)

9ΜΗΝΗ (αριθ.53 Υ.Κ)-εναλλακτικά του μειωμένου ωραρίου

Πότε διακόπτεται:

 • Χορήγηση αναρρωτικής άδειας μακροχρόνιας –Μετά την εξάντληση της αναρρωτικής ο υπάλληλος λαμβάνει αμέσως τη διακοπείσα άδεια ανατροφής.
 • Χορήγηση επαπειλούμενης για νέο τέκνο
 • Χορήγηση άδειας μητρότητας  για νέο τέκνο (κύησης -λοχείας)

        Στην περίπτωση αυτή, το υπολειπόμενο διάστημα της άδειας ανατροφής για

     το πρώτο τέκνο θα ληφθεί όταν ο/η υπάλληλος έχει ολοκληρώσει την άδεια ανατροφής για το

       νέο τέκνο και εφόσον το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του.

 • Συμμετοχή της /του εκπκου σε σεμινάριο υποχρεωτικής εκπ/σης
 • Σε διάσταση ,διαζύγιο, χηρεία , αναπηρία 67% και άνω  ή γέννηση τέκνου άνευ γάμου για το  γονέα που ασκεί την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ επιμέλεια= ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
 • Σε περίπτωση παρένθετης μητέρας , η νόμιμη δικαιούται το μειωμένο ή την 9μηνη ανατροφής.
 • Άδεια ανατροφής σε νεοδιόριστο εκπκό:    

Ισχύει η υπ αριθ.11919/Ε3/3-2-2022(ΑΔΑ:671Ξ46ΜΤΛΗ-0Ο7) εγύκλιος του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

 

Στην περίπτωση που ως αναπληρώτρια  εκπ/κος έχει λάβει μειωμένο ωράριο ,πως γίνεται ο υπολογισμός των ημερών που υπολείπονται ;

Απ: Το μειωμένο ωράριο της αναπληρώτριας της   της παρ14 του αρθ30 του ν. 2083/1992(159Α΄)(για το ίδιο τέκνο) μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον τύπο :

                   2ώρες /εβδομάδα

--------------------------------------------------------------------  x μήνες και ημέρες άδειας μειωμένου ωραρίου (σε ημέρες, με την παραδοχή 1μήνας =30ημέρες

Υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο (πλήρους ωραρίου)

 

Παράδειγμα:

Έστω ,ότι η εκπαιδευτικός έλαβε ως αναπλρώτρια μειωμένο ωράριο για την ανατροφή τέκνου της για το χρονικό διάστημα από 26-10-2020  έως 30-6-2020,  και το υποχρεωτικό της ωράριο ήταν23 ώρες/εβδομάδα(χωρίς να υπολογίζεται η μείωση του ωραρίου της)Υπολογίζουμε το χρόνο μειωμένου ωραρίου σε 8 μήνες και 6 ημέρες (6ημέρες ως 31-10-2020 και 8μήνες ως 30-6-2021) ή (8μήνες x30 ημέρες)+6ημέρες=246ημέρες. Επομένως ο ανωτέρω τύπος γίνεται:

                      &

ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 1ΕΤΟΥΣ

94

ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 1ΕΤΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 53 ΤΟΥ Υ.Κ.)αντικαταστάθηκε με την παρ1 αρθ 56/Ν. 4830/2021-  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ Η  ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ –ΔΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΤΕΚΝΑ

         ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

 • Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΛΗΓΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 • ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ ,ΩΣΤΕ Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΆΔΕΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 31ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ .(4554/Ε3/21-4-2023)

 

 1. ΕΩΣ 5ΕΤΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν.1566/1985 ΑΡΘ 16 ΠΑΡ.Ε.ΠΕΡ.2. «ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Ο ΕΚΠΚΟΣ ΜΕΧΡΙ 5ΕΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ» ΚΑΙ ΔΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ .
 2. ΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΞ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ –ΜΟΝΙΜΟΣ)

 

 1. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ;

   1)  4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ  ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ

2)   ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 2 ΠΑΙΔΙΑ  ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 3ΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ >3 ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3ΜΗΝΩΝ Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ >3.

4)ΓΟΝΕΙΣ 2ΔΥΜΩΝ,3ΔΥΜΩΝ-ΠΟΛΥΔΥΜΩΝ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

5)ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ

****ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ =ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΧΗΡΟΣ ,ΑΓΑΜΟΣ,ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ)

 

 

 1. ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 6ΕΤΩΝ . 8ΕΤΩΝ
 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ
 3. Η ΑΔΕΙΑ ΛΗΓΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 5ΕΤΗ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΟΚΤΩ ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΉΞΗ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ
 4. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Φ,351,5/43/67822/Δ1/5-5-2014 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ,ΛΟΧΕΙΑΣ,ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ, 9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ,ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ,ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΗΛ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.( 46975/Ε3/21-5-4-2022,9ΑΡ Π

Απεργία περικοπή μισθού

3260

Απεργία περικοπή μισθού

 Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, λόγω απεργίας, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων  αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

57

ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ  (και μέρες μετάβασης πριν και μετά  )-ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΕΚΠΣΗΣ

(ΑΡΘ 59 ΤΟΥ Υ.Κ. .Παρ 6 του άρθρου 38 του Ν,4351/2015(ΦΕΚ 164 τ.Α/4-12-2015)

 • ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ., Κ Ε.Σ.Τ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 • ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δικαιολογητικά :Αίτηση, Διαβιβαστικό σχολείου ,Πρόσκληση συνεδρίου ,πρόγραμμα συνεδρίου και μετά τη λήξη και επιστροφή του εκπκου βεβαίωση συμμετοχής.

ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ( ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

66

ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ( ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (και μέρες μετάβασης)

(Παρ 6 του άρθρου 38 του Ν,4351/2015(ΦΕΚ 164 τ.Α/4-12-2015)

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δικαιολογητικά :Αίτηση αναπληρωτή, Διαβιβαστικό σχολείου ,Πρόσκληση συνεδρίου ,πρόγραμμα συνεδρίου και μετά τη λήξη και επιστροφή του εκπκου βεβαίωση συμμετοχής.

ΓΟΝΙΚΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (2+2)

170

ΓΟΝΙΚΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (2+2)

ΓΟΝΕΙΣ- ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕς ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 28/Ν.4808/2021

 • ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ Η ΔΔΕ  ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ
 • ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
 • ΣΕ 2ΜΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ =ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ(ΟΑΕΔ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΝΗ)

 

 • ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ 12ΜΗΝΗ  ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ Ή ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
 • ΕΩΣ 8 ΕΤΩΝ ΤΕΚΝΟ,
 • ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΤΗ ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ  ΕΤΟΣ!!!!!!
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ <8 ΕΤΩΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ 1 ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΓΟΝΕΑ
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ <8ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ)
 • ΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ
 • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ(ΘΑΝΑΤΟΣ,ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΟΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ …ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 • ΣΕ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΗ Ή ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 • ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΜΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Δικαιολογητικά : Αίτηση Αναπληρωτή, Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης ,Υπεύθυνη δήλωση συζύγου ότι δεν τυγχάνει ταυτόχρονα παρόμοιας διευκόλυνσης λόγω τέκνου  .

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Ή ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΈΚΝΟΥ

61

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Ή ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΈΚΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ  Ή ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΈΚΝΟΥ ΠΑΡ. 10 ΑΡΘ 50 ΤΟΥ Υ.Κ. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Την ημέρα της θεραπείας και την επόμενη

Προϋποθέσεις :

 • Κακοήθεις νεοπλασίες σε θεραπεία με χημ .ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία
 • Εξάντληση των δικαιούμενων ειδικών αδειών νοσήματος ,ΚΕΠΑ –Αναπηρίας >50%

Δικαιολογητικά : Αίτηση, Ιατρική γνωμάτευση για τη νόσο ,αν δεν έχει προσκομιστεί, Κάθε φορά βεβαίωση για τη θεραπεία κατά την επιστροφή

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

67

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 7ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

 

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΣΗΣ(*ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑ - 22ΗΜΕΡΩΝ

275

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑ - 22ΗΜΕΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑ – 22ΗΜΕΡΩΝ  (ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ)  (αρθ47 του ν 4674, 2,3,4 του αρ50 του Υ.Κ.)

ΑΦΟΡΑ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΙΣ ΤΗΝ ΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΔΔΕ

 • ΙΔΙΩΝ
 • ΤΕΚΝΩΝ
 • ΤΕΚΝΩΝ  ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ,ΔΙΑΖΥΓΙΟ,ΧΗΡΕΙΑ,ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ)

Σε ενήλικα τέκνα με  ειδικά έγγραφα {φορολ. δηλώσεις ,πιστ/κα κεπα,ή άλλα αρμόδια δημόσια  έγγραφα} από τα οποία àτο τέκνο δεν εργάζεται και είναι ανίκανο τις εργασία)

 • ΣΥΖΥΓΩΝ
 • ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ*

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΗ 22ΗΜΕΡΕΣ- ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ :32ΗΜΕΡΕΣ – ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 32 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΤΗΝ ΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΙΣ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ.

Δικαιολογητικά για τη λήψη του δικαιώματος : Αίτηση του εκπ/κου τις την Αθμια Υγειον. Επιτροπή μέσω ΔΔΕ , Ιατρική γνωμάτευση.

Παράδειγμα : Αν τις εκπ/κός έχει νόσημα που χρειάζεται περιοδική νοσηλεία αιτείται στη ΔΔΕ μαζί με την ιατρική γνωμάτευση τις 24-2-2021 και η έγκριση τις Αθμιας Υγειον. Επιτροπής  για τη χορήγηση του δικαιώματος τις  20-3-2021 ,το  ορίζει  για 1 έτος .Δηλαδή από 20-3-21 έως 31-12-21 δικαιούται 22ημέρες και από 1-1-22 έως 19-3-22 ακόμα 22ημέρες.

Μετά την έγκριση του δικαιώματος λήψης 22ημερών ,ο υπάλληλος αιτείται τη χορήγηση κάθε φορά από το Δντη τις σχολ μονάδας τις σχετικής άδειας χωρίς την υποβολή κάθε φορά δικαιολογητικών ,εντούτοις οφείλει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά

Πότε δε χρειάζεται έγκριση Αθμιας; >>>>>>> Για τέκνα με Δ.Α.Δ,ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN,BAΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ .

Δικαιολογητικά: Αίτηση εκπ/κού  τις τη σχ μονάδα, Γνωμάτευση από Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημόσιου νοσοκομείου,

Υπ. Δήλωση του συζύγου για τις ημέρες που μοιράζονται ως δικαίωμα

*Σε δικαστικούς συμπαραστάτες: *αν οι συμπαραστατούμενοι είναι σε ιδρύματα Η άδεια χορηγείται στο ήμισυ ,για ανοϊκή συνδρομή δε χρειάζεται έγκριση Αθμιας

Παράδειγμα : Αν κάποιος εκπκος έχει σοβαρό νόσημα  δικαιούται 22ημέρες

Παράδειγμα 1: Αν κάποιος έχει σοβαρό νόσημα ο τις και το τέκνο του  τις δικαιούται 32ημέρες .Αν η συζυγός του είναι σε υπηρεσία που χορηγεί τέτοιες άδειες αυτές τις 32 ημέρες θα τις μοιραστούν με το συζυγό τις

*Αν ο σύζυγος δηλώσει μόνο τον εαυτό του και η σύζυγος το τέκνο θα πάρει ο καθένας 22ημέρες.

Παράδειγμα 2: Εκπκός που δικαιούται την ειδική 22ημερών γιατί  πάσχει ό τις από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας ,έχει εκπκο ή δημόσιο υπάλληλο  σύζυγο που πάσχει από νόσημα που χρήζει τακτικών μεταγγίσεων και /ή έχει τέκνο με Δ.Α.Δ η άδεια προσαυξάνεται σε 32 εργάσιμες ,τις οποίες μπορεί να μοιραστεί με την  εκπκο ή δημόσιο υπάλληλο  σύζυγό του.

Παράδειγμα 3:Σύζυγοι εκπκοί  που έχουν τέκνο με Δ.Α.Δ. με δήλωσή τις καθορίζουν πως θα μοιραστούν τις 32ημέρες

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑ : ( ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 22ΗΜΕΡΕΣ)

51

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑ : ( ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 22ΗΜΕΡΕΣ)

(Αρθ. 47 του ν 4674/2020) ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • ΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ(ΔΙΔΑΔ/Φ51/538/12254/14-5-2007)
 • ΣΥΖΥΓΩΝ

Δικαιολογητικά :Αίτηση αναπληρωτή ,Βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής

 • ΤΕΚΝΩΝ (ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ-ΣΥΜΝΔΡΟΜΟ DOWN-Δ.Α.Δ.)

Δικαιολογητικά : Αίτηση αναπληρωτή, Βεβαίωση από  Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Παιδοψυχιατρικό τμήμα Δημόσιου Νοσοκομείου

 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΙΣΧΥ –ΚΕΠΑ ( Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ)

 • ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ*(Νοσήματα Παρ 2 άρθρο 50 του Δημος/υλληλικου  ή ανοίκή συνδρομή που αποδεικνύεται από ιατρ γνωμάτευση ή δικαστική απόφαση)

*αν οι συμπαραστατούμενοι είναι σε ιδρύματα οι άδεια χορηγείται στο ήμισυ και βεβαίως αναλογικά

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 22ΗΜΕΡΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ),

Παράδειγμα : Αν κάποιος έχει σοβαρό νόσημα  και έχει σύμβαση αναπληρωτή εκπκου για 5μήνες δικαιούται αναλογικά

(22ημέρες /12μήνες )επί 5μήνες=9ημέρες

ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ :32ΗΜΕΡΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ)

Παράδειγμα : Αν κάποιος έχει σοβαρό νόσημα ο ίδιος και το τέκνο του και έχει σύμβαση αναπληρωτή εκπκού για 5μήνες δικαιούται αναλογικά (32ημέρες /12μήνες)επί 5μήνες =13ημέρες

ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 32ΗΜΕΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ

51

ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ

 1. (Νόμος 2643/1998 άρθρο 8 παράγραφος 4(ΦΕΚ 220 τ.Α/29-9-1998) και 89 Π.Δ. 410/1998(ΦΕΚ 191 τ.Α/30-8-1988) 

Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ.16884/12-10-2001 ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ    

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ ΣΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ
 • ΙΔΙΟΙ
 • ΤΕΚΝΑ
 • ΟΙ ΕΚΠΚΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ 22ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 • >50% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕ.Π.Α.
 • ΤΕΚΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 • ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 6ΗΜΕΡΕς
 • ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10ΗΜΕΡΕΣ
 • ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 10ΗΜΕΡΕΣ

Παράδειγμα 1 :Αν ο εκπκός αναπληρωτής έχει πιστοποιητικό ΚΕΠΑ χωρίς να εμπίπτει στην κατηγορία των 22ημερων σοβαρών νοσημάτων και έχει τέκνο στην ίδια κατηγορία δικαιούται αναλογικά 10ημερες δηλ στη σύμβαση 9μηνών

(10ημέρες /12μήνες) επί 9μήνες = 7ημέρες

Η συζυγός του αν είναι μόνιμη δημόσιος υπάλληλος δικαιούται για το τέκνο τις υπόλοιπες μέχρι 10 μαζί

Αν η συζυγός του είναι αναπληρώτρια εκπκός και έχει σύμβαση 9μηνών δικαιούται για το τέκνο 3ημέρες , εκτός αν το άθροισμα των 10ημερών δηλώσουν υπεύθυνα να το μερίσουν διαφορετικά.

12

LiveChat