Κέντρα  Διάγνωσης  Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Γ΄ Αθήνας

Θηβών 250 ΤΚ: 12241
Τηλ : 210-5610995

2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Γ΄ Αθήνας

Ανδρέα Παπανδρέου 107, 13121 Ίλιον

Τηλ.: 2102690215, 2102690834,  2102635817 και 2102631006

 

Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

ΚΕΠΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

 

 
Links