"ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" 

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου & Σίφνου τ.κ.:122 44 

Καραγεώργος  Γεώργιος - Πλουμπίδου   Αικατερίνη   

Τηλ: 210-53.10.215, 210-59.14.966     

e-mail:  fysagogi@dide-g-ath.att.sch.gr)