@Γ' Αθήνας Ηλεκτρονικά Ραντεβού

Για να κλείσετε Ραντεβού πατήστε εδώ.

@Γ' Αθήνας Υπηρεσίες για Υπαλλήλους

@Γ' Αθήνας  Υπηρεσίες για Υπαλλήλους
 
Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία πατήστε εδώ.
 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ e - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Η Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ Αθήνας από 01-11-2015, προχωρεί στην διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους υπαλλήλους της, προσθέτοντας τη λειτουργία «Σύνδεση Υπαλλήλων».
Τηρώντας τους κανόνες  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο υπάλληλος έχει πρόσβαση χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ., τον Α.Μ.Κ.Α. και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας. O λογαριασμός εμφανίζεται ολόκληρος στο βιβλιάριο τραπέζης, και τα τελευταία ψηφία του στις αποδείξεις των ΑΤΜ (ανάληψης, κίνησης, ερώτησης υπολοίπου).
Η καρτέλα του υπαλλήλου εμφανίζει:
Προσωπικά Στοιχεία
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε λάθη  επικοινωνήστε με e-mail: mhx@cdseda.att.sch.gr
Άδειες
Εμφανίζονται αναλυτικά & συγκεντρωτικά οι άδειες του υπαλλήλοΑπεργίες
Εμφανίζονται αναλυτικά οι απεργίες του υπαλλήλου
Πληρωμές
Εμφανίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του υπαλλήλου. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης έγκυρων μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών καθώς και ετήσιων εκκαθαριστικών.
Μητρώο
Ο ηλεκτρονικός φάκελος του υπαλλήλου.
              Εδώ ο υπάλληλος έχει την δυνατότητα εκτύπωσης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) κάνοντας κλικ στο πορτοκαλί κουμπί (Π.Υ.Μ.).
Σε περίπτωση που αναγράφεται με κόκκινο ότι: «Δεν έχει γίνει έλεγχος των στοιχείων» κάνετε μια αίτηση στο πρωτόκολλο αιτούμενοι την χορήγηση Π.Υ.Μ.
Άπαξ και γίνει ο έλεγχος μπορείτε να εκτυπώνετε ανά πάσα στιγμή έγκυρο Π.Υ.Μ.
               Οι φάκελοι των υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά και μισθοδοτούνται συμπληρώνονται σταδιακά από την Υπηρεσία.
Η εφαρμογή αποτελεί εσωτερική παραγωγή της υπηρεσίας Μηχανοργάνωσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας.
Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία πατήστε εδώ.

@Γ' Αθήνας Σύνδεση Σχολικών Μονάδων & Υπηρεσιών Διεύθυνσης

Για να συνδεθείτε κάντε κλικ εδώ

Ψηφιακή Υπογραφή

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πως μπορώ να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;

Η διαδικασία έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (υπογραφής - αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης) περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1

Προμήθεια Ασφαλούς Διατάξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) - Κάρτα ή USB Token>

Βήμα 2

Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ

Βήμα 3

Μετάβαση σε ΚΕΠ για φυσική ταυτοποίηση και υποβολή έντυπης αίτησης

Βήμα 4

Προετοιμασία του υπολογιστή 

Βήμα 5

Εγκατάσταση των κατάλληλων drivers 

Βήμα 6

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού 

Τα βήματα 2 και 4-6 πραγματοποιούνται από τον χρήστη στον υπολογιστή του.